VINAMILK SURE PREVENT GOLD TVC 2020

PURITÉ - TÓC MỘC

ÔLIV – NUÔI DƯỠNG KHÁC BIỆT

VINAMILK BABY CARE

“NHAN YEU” - LOVE RINGS PNJ’s 2020 Valentine Collection

SAMSUNG - HIỂU TƯƠI NGON, GIỮ TRỌN TƯƠI NGON

G – VỊ NGON LẠ, ĂN LÀ MÊ

SONY ALPHA FANPAGE

AIA – “LIVING SELFISHLY”

Beck’s Ice – My Home My Stage

Angela Gold – Thầy Bói Xem Da

SONY X FOOTBALL – ALL-IN ANTHEM

SAMSUNG AV – FANPAGE

SWANBAY LA MAISON

COKE WORLDCUP 2018

LET'S LIVE - AIA VIETNAM (2019)

G - BRAND LAUNCH CAMPAIGN 2019

COKE COFFEE

NUTRIBOOST TVC 2018

SIÊU CHỢ SEN ĐỎ - HIỂU Ý MỌI NHÀ

VINCITY

#COKEKISS

ACNES BACK TO SCHOOL

VIETTEL TVC

UBER TO THE MOMENT

OISHI - VÔ TƯ ĐI!

KOPIKO PROMOTION

VINHOMES

MAGGI BẾP NHÀ NÊN THƠ

THE FACE SHOP

SIÊU CHỢ SEN ĐỎ TVC

UBER BOX

COKE IBEACON

SPRITE MAKE A CAN

SONY XPERIA

MAXKLEEN TVC

SPRITE PRANK SERIES

MAGGI 365 MÓN XÀO

CALCHEESE

POCA - ĐẠI HỘI CHÉM GIÓ

PAKTOR - SWIPE INTO LOVE

KOPIKO VIDEO SERIES

SPRITE MUSIC VIDEO